Portale branżowe, ogłoszeniowe

Portale branżowe, ogłoszeniowe to nic innego jak aplikacje internetowe budowane z myślą o doskonałej prezentacji treści
lub ogłoszeń kierowanych do użytkowników korzystających ze stworzonego rozwiązania.
Oprogramowanie takie musi być zgodne z aktualnymi standardami, zarówno jeśli chodzi o użyteczność, trendy jak i technologię.

Co to jest aplikacja internetowa?
Aikacja internetowa (ang. web application), zwana również aplikacją webową – program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.
W pracy aplikacji internetowej musi pośredniczyć serwer WWW. Do przygotowania samej aplikacji używa się różnych mechanizmów (np. CGI, JSP, ASP.NET) i języków (np. PHP, Java, C#), jak również serwerów aplikacji. Mechanizm prezentacji danych w przeglądarce określa się czasem mianem cienkiego klienta.
Przykładem aplikacji internetowej jest mechanizm edycji treści encyklopedii Wikipedia. Inne witryny WWW należące do tej kategorii to np. serwis aukcyjny Allegro czy księgarnia internetowa Merlin.