REST API

API jest rodzajem usługi polegającej na stworzeniu aplikacji internetowej służącej do wymiany danych pomiędzy aplikacją mobilną, grą lub innym “Klientrm” a oprogramowaniem działającym na serwerze (Backend, CMS). Tworzymy zarówno API będące typową usługą Web Service jak i również Web API typu REST wymieniające dane w formacie JSON lub XML.

Po ustaleniu z Zamawiającym jakie wymagania funkcjonalne ma spełniać rozwiązanie oraz ustaleniu parametrów technicznych nowego Web API rozpoczynamy budowę oprogramowania.